Städschema för våren 2016

SCHEMA FÖR STÄDNING VID SÖRGÅRDEN

Schema för onsdags- och helgstädning veckorna 18-25
Helgstädning kan göras när som helst mellan fredag e m (efter stängning) och måndag morgon. Varje familj kontaktar personal för nyckel. Vid ev byte av vecka är respektive familj ansvarig att utse ersättare och att informera personalen.

Städning onsdag + helg samma vecka

Vecka Familj
18 E. Heinebro
19 N. Olsson
20 A. Andersson
21 A. Eriksson
22 M. Orb
23 E. Imberg
24 S. Jansson
25 V. Larsson

Ni ansvarar själva för att hämta nyckel.

Tanja Lidström
PS. Har ni synpunkter/önskemål lägg en lapp på dagis eller ring/smsa 0704758286.

OBS! Du ansvarar själv för att redovisa tiden du jobbat, Skriv in i Föräldramedverkanboken!

Sörgårdens förskola och fritidshem www.sorgardenforskola.com
Sillsta Munktorp sorgarden.forskola@telia.com
731 92 Köping
Tel: 0221-420 24 Org.nr. 769600-8528

Veckobrev

Veckobrev v.12-13

Hejsan allihopa!

Här kommer det sista MAIL veckobrevet! Hädanefter kommer det enbart att finnas på bloggen. Jag kommer fortfarande att skriva brevet på torsdagar. Så om ni ännu inte lagt in bloggen på er telefon/dator, så kommer adressen här: blogg.sorgardenforskola.com
(där kan ni även bocka för om ni vill få uppdateringar direkt till er telefon/dator utan att ni behöver gå in och leta efter infon).

Tack alla för ett välbesökt och intressant årsmöte! Kul att Tobias Iwarsson blev återvald och välkommen in i styrelsen Benny Andersson & Jimmy Larsson. Den stora frågan på mötet gällde föräldramedverkan och de olika grupperna. Styrelsen hade ett förslag som också mötet tog. Förslaget finns nedan i detta brev. Hör av er till Tanja (Isa, Lova & Ellas mamma) om vilken grupp ni vill vara med i.

Nu är det dags att lämna in vilka veckor ni planerar att ha semester. Lista finns på ytterdörren att pricka i när det blir och jag vill gärna ha in er planering senast den 8:e april.

På torsdag har vi kattfest och schemalediga barn är varmt välkomna mellan 9.15-11.30 för att sjunga kattsånger, kanske vara utklädda till katter eller kanske tar med sig en leksakskatt hemifrån och visar upp den för oss alla?

Vecka 13 familjen S Maharaksit-Jansson som sköter städningen.
Vecka 14 familjen E Heinebro som sköter städningen

Nu firar vi påsk och ses igen på tisdag!

Personalen på Sörgården genom
Inge Carlsson inge.carlsson@sorgardenforskola.com

Förslag på föräldragrupper

Styrelsegrupp (5 ordinarie + 1-2 suppleanter)
Styrelseledamöter gör sin föräldramedverkan genom att delta i styrelsearbetet genom att delta på samtliga styrelsemöten samt utföra av styrelsen beslutade arbetsuppgifter mellan mötena. En eller två suppleanter från andra grupper finns tillgängliga om någon ur styrelsen inte kan närvara på ett möte. Det är då upp till den frånvarande styrelsemedlemmen att kontakta suppleanterna i god tid för att de ska kunna verka som ersättare. Suppleanterna får föräldramedverkan för de möten de rings in till. I övrigt gör suppleanterna sin föräldramedverkan genom andra grupper.

Städgrupp (merparten av föräldrarna)
Föräldramedverkan görs genom att städa förskolan enligt det städschema som upprättas. Ser styrelsen att det blir stora skillnader mellan de angivna 40 timmar som man går med på att lägga när man går med i föreningen kan dessa göras som vikarie.

Vikarie grupp (2-3 föräldrar som har flexibla tider vardagar)
Föräldramedverkan görs genom att fungera som vikarie under vakanser som varit planerade under lång tid. Man har själv ansvar för att tillsammans med förskolechefen planera in vikariat under året. Detta skall under ett år bli liknande städgruppen och styrelsens tid (ca 40 timmar)

Fixar grupp (2-3 pers med kunnande för allmänna vaktmästaruppgifter)
Fungerar som vaktmästare och får sina uppgifter från förskolechefen eller styrelsen. Bör med fördel vara även i andra grupper och skriver upp sin tid i boken då de får uppdrag.

Schema-ansvarig
Har som ansvar att utforma städschema och kommunicera detta till medlemmarna. Har också ansvar för att sammanställa utförd föräldramedverkanstid samt att kommunicera detta till styrelsen.